Добринище 2777, ул. „Хан Аспарух” 29

Телефони за контакт:

РЕЦЕПЦИЯ/  Резервации-индивидуални гости:

Седем дни в седмицата с работно време от  7.30 часа до 24.00 часа 

+359 (0) 88 7707585 

reception@hotelorbel.com 

МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ / Специални оферти и групови настанявания:

+359 (0) 88 7912154 

reservation@hotelorbel.com